MÓC TREO ĐÁ, GẠCH

Chuyên dụng treo gạch, đá cho các công trình nhà cao tầng, sử dụng khi ốp gạch đá ở độ cao, cần có móc để gạch hoặc đá đảm bảo độ kết kính và trọng lượng gạch, đá khi dán ở tầm cao

                              MÓC TREO GẠCH ĐÁ

- Chuyên dụng treo gạch, đá cho các công trình nhà cao tầng, sử dụng khi ốp gạch đá ở độ cao, cần có móc để gạch hoặc đá đảm bảo độ kết kính và trọng lượng gạch, đá khi dán ở tầm cao

- An toàn cho người thi công khi ốp lát ngoài trời và ở tầm cao

- Được thiết kế để sử dụng cho gạch, đá kích thước lớn hơn 400*400

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây