TAY VAM KÍNH,GẠCH

Dùng tay vam hút chân không để dễ dàng di chuyển, nâng lên, hạ xuống gạch, đá, bê tông ...trong quá trình thi công

TAY CẦM

- Dùng tay cầm để dễ dàn di chuyển, nâng lên, hạ xuống gạch, đá, bê tông ...trong quá trình thi công

- Tải trọng tối đa: 40kg

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây