GẠCH BÓNG PHA LÊ

2.900.000₫
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          VIÊN THẢM CNC MẪU ĐA DẠNG THEO YÊU CẦU

 

 

              SỰ KHÁC BIỆT CỦA BÓNG MÀI  PHA LÊ  LÀ KHI LÁT NHÌN

               NGHIÊNG KHÔNG THẤY MACH,CHỈ THẤY VỆT SÁNG BÓNG .

                           ẢNH ẢO VÀ ẢNH THẬT KHÔNG BỊ MÉO HÌNH .

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                  

 

 

                                      STATE ( 900*900)  & CNC ( 3600*3600 ) 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

                  

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây