BAY RĂNG CƯA

Bay răng cưa: Tạo độ phẳng đồng đều, giúp gạch hoặc đá tiếp xúc trực tiếp với lớp keo hoặc vữa. Tăng cường độ kết dính

       

BAY RĂNG CƯA

-Cho lớp keo hoặc vữa lên cốt sàn để chuẩn bị ốp lát. Sau đó dùng bay răng cưa để tạo đường rãnh. Các đường rãnh này giúp gạch, đá được tiếp xúc trực tiếp với lớp keo. Tạo độ phẳng đồng đều

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây