BAY MÚT CAO SU LÀM MẠCH

Bay cao su dùng để làm mạch. Đảm bảo cho mạch gạch mịn hơn, sạch hơn

DỤNG CỤ LÀM MẠCH

Bàn xoa mút cao su: Đảm bảo cho người thợ thi công làm mạch nhanh chóng, mạch mịn và sáng bóng hơn

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây